Co to je pasivní příjem?

Bez malé změny myšlení se nám bude tento pojem jevit jako něco na co v životě nedosáhneme. Je to obrovský omyl a opak je pravdou. Není zcela náhodou, že lidé obecně o financích moc nevědí i když si asi myslí opak. Neberte to nijak osobně, ale ono není ani divu, neboť na školách se to nevyučuje. Čtení, psaní, počítání....to je základ. Ve skutečnosti se ale primárně setkáváme s něčím úplně jiným. Jsou to peníze. Pokud již máte vytvořený pasivní příjem, pravděpodobně to není náhodou. Patříte k té malé skupině lidí, kterým se dostalo tohoto vzdělání. Není tedy pro Vás problém vytvářet si další pasivní příjem. Ale je jasné, že jste se to museli naučit , tak jako všechno ostatní. Zhruba 10% lidí je opravdu bohatých. Naučili se rozlišovat základní rozdíl mezi slevou a ziskem.

Naše příjmy, výdaje, investice a úspory rozhodují jaký vedeme život a kam směřují naše touhy a cíle. Naše myšlení ovlivňuje náš vztah k penězům. Je jedno kolik máte peněz, stačí když Vaše příjmy převyšují Vaše výdaje. A to je vrchol snažení v oblasti financí resp. peněz.

Pasivní příjem je takový příjem, který Vám pravidelně chodí na Váš účet, aniž byste se na tom aktivně podíleli = aniž byste pracovali. V podstatě je jedno co děláte nebo neděláte. Jde o to mít, najít, využít nebo vytvořit prostředky případně mechanizmy, které to umožňují a zapojit do toho vlastní talent nebo co největší počet lidí. 

V zásadě lze říci, že je třeba mít alespoň jeded ze tří předpokladů:

  • peníze
  • talent
  • mechanismus resp. síť spotřebitelů

Faktem je, že většina lidí nemá prostředky, finanční prostředky, aby mohla začít okamžitě využívat potenciál peněz. Money makes money!
Dále se shodneme, že většina lidí nemá talent, aby uplatnila své předpoklady v oblasti umění či na poli vědy. Komu není z hůry dáno...
Naproti tomu jsou zde mechanismy a síť spotřebitelů, díky kterým jsme schopni dosáhnout pasivního příjmu. A o to jde hlavně!

 

Druhy pasivních příjmů

Kapitálové výnosy
Je jednou ze složek výnosu, kterou případně realizujeme při investicích do cenných papírů.
• vzorec kapitálového výnosu:
zhodnocení (znehodnocení) = (tržní hodnota investice – pořizovací hodnota) / pořizovací hodnota
Vhodným výběrem a omezením rizik je to nejlepší způsob jak přijít k penězům. A navíc po 6 měsících je výnos osvobozen od daní.

Dividendové výnosy
Dividendy jsou jednou ze složek výnosu, které případně realizujeme při investicích do majetkových cenných papírů. Dividendový výnos představuje podíl dividendy na jmenovité hodnotě akcií. 
• vzorec dividendového výnosu:
celkový výnos = (dividendy + současná hodnota investice – pořizovací cena investice) / pořizovací cena investice
Dividendou bývá označován i podíl na zisku akcionáře v akciové společnosti.

Úroky z vkladů
Nás se týkají nejspíše úroky z vkladů, což je částka peněz, kterou banka platí zákazníkovi, jež má u ní uložené peníze. Zpravidla měsíčně. Ale výši úroků je schopna změnit kdykoli.

Příjmy z podnikání
...které nevyžadují přímé zapojení od vlastníka nebo obchodníka.

Podíl ze zisku společníků, majitelů nebo akcionářů společností a firem
Podíl je míra účasti na jmění společnosti, jeho stanovení a význam je především u kapit. spol., je převoditelný a děditelný a u a. s. je výše podílu dána počtem vlastněných akcií. Zpravidla se jedná o roční příjem případně příjem plynoucí ze zániku společnosti. V případě akciové společnosti je podíl na zisku společníka (akcionáře) označován jako dividenda.

Pronájem nemovitostí
Pronájmem se rozumí přenechání nemovitosti nájemní smlouvou za úplatu nájemci, aby ji ve stanovené době užíval nebo z ní bral i užitky. Zpravidla se jedná o pravidelný měsíční příjem.

Autorská, licenční, patentní aj. práva
Pomocí smlouvy autor, majitel, provozovatel aj. poskytuje oprávnění k užití díla, výrobku, služby apod. za určitých podmínek - nejčastěji na základě odměny, a to buď jednorázové nebo pravidelné.

Internetová reklama, využívání globální sítě....
Dnes asi nikoho nepřekvapí, že se to děje a že je to normální. Otázkou zůstává jestli to umíte a děláte. Způsobů je dost s rozdílnou efektivitou.

Důchod
To je kapitola sama o sobě, hlavně v České republice. Důchodová reforma Českou republiku doufejme čeká. Ať dopadne jak dopadne, určitě nás překvapí...Otázkou je jak? Ale není na co čekat...

Multi Level Marketing (MLM)
Superlativy opředený i mnohokrát zatracovaný. Pokud se však bavíme o milionářích v souvislosti s MLM, říkáme, že je to skvělý a funkční mechanismus. Pokud však mluvíme o MLM v souvislosti s vlastní osobou, říkáme, že to nefunguje. V podstatě je to pravda, ale přesnější je říci, že to neumíme. Jediné co zatím nefunguje jsme my sami. Ne náhodou byl MLM nominován na Nobelovu cenu a ne náhodou statistika nemilosrdně potvrzuje, že 20% všech milionářů má základ v MLM. Základní pilíře, o které se MLM opírá v oblasti produktů a služeb jsou především tyto komodity: zdraví (priorita v žebříčku hodnot), krása (trend), domácnost (nucené nákupy), telekomunikace a internet (životní standard), diamanty(absolutní jistina)..a další. Samostatnou kapitolou jsou finanční produkty i produkty právní ochrany. A s rozvojem mobilních telefonů a globálních internetových sítí je Multi Level Marketing hozená rukavice všem, kdo vážně uvažují o pasivním příjmu.

 

Priority a cíle - Sen, který se časem stává skutečností

 E-mail: info@finfocus.cz

Další články osobních financí

Rozdíly mezi finančními poradci a obchodními zástupci - Obchodní zástupci hledají klienta především pro produkt. Jsou to lovci klientů, Vás. Mají nízkou morálku, zajímá je především plnění prodejních cílů pro jednotlivé produkty. Těží z informační asymetrie, tedy nedostatku informací u klientů...
Přejdi na celý článek >>

 

Jak vést své děti k odpovědnému zacházení s penězi? - Děti by se měly od mala dozvídat o existenci peněz a jejich použití. V jejich předškolním věku je můžete učit hrou. Stačí si doma vytvořit obchod, vyrobit dětské peníze, a pak už jen dětem vysvětlit, na jakém principu funguje směna zboží a peněz....
Přejdi na celý článek >>

 

4 typy finančních příjmů - Více než 80% lidí po celém světě, jsou zvyklí na zdroj příjmů známý jako aktivní příjem. Je omezen určitým počtem odpracovaných hodin v měsíci a zajišťuje pouze příjem při práci. Jinými slovy, když přestanete pracovat, zastaví se. Příjem je tedy omezen časem - věkem. Vyměňujete čas za peníze a nemáte možnost ovlivnit daň z příjmů...
Přejdi na celý článek >>

3 fáze finančního života - První fázi bychom mohli vymezit založením vlastní rodiny a oddělením klientova rozpočtu od rozpočtu rodičů, dochází k ní orientačně mezi 25 až 30 lety. Z pohledu financí jde zejména o stanovení finančních cílů, analýzu finančních zdrojů...
Přejdi na celý článek >>Co byste měli vědět o svém finančním poradci?!
- Již máte finančního poradce nebo o něm teprve uvažujete? Správný finanční poradce je důvěryhodný a dlouhodobý partner na cestě Vaším životem, proto jeho výběr nepodceňujte. Máme pro Vás několik tipů jak si poradce prověřit než s ním začnete spolupracovat...Přejdi na celý článek >>

 

Druhy pasivních příjmů - Bez malé změny myšlení se nám bude tento pojem jevit jako něco na co v životě nedosáhneme. Je to obrovský omyl a opak je pravdou. Není zcela náhodou, že lidé obecně o financích moc nevědí i když si asi myslí opak. Neberte to nijak osobně, ale ono není ani divu, neboť na školách se to nevyučuje. Čtení, psaní, počítání....to je základ. Ve skutečnosti se ale primárně setkáváme...Přejdi na celý článek >>