Fáze finančního života

Portfolio prochází během života několika fázemi.
Pojďme se podívat, která pravidla by portfolio mělo respektovat v nastavení priorit v jednotlivých obdobích.

 

 • Fáze první
  Tuto fázi bychom mohli vymezit založením vlastní rodiny a oddělením klientova rozpočtu od rozpočtu rodičů, dochází k ní orientačně mezi 25 až 30 lety. Z pohledu financí jde zejména o stanovení finančních cílů, analýzu finančních zdrojů, které jsou k dispozici a o ochranu majetku a příjmů. V této fázi je přidaná hodnota kvalitního poradce klíčová. Nastavení portfolia by mělo být v souladu s klientovými cíli. Je nutné stanovit správnou pojistnou ochranu, zvolit investiční zdroje v souladu s klientovými cíli a zbavit se špatných dluhů. Toto jsou hlavní úkoly pro počáteční období.

 

 • Fáze druhá
  Tuto část bychom mohli nazvat fází budování majetku a dochází k ní přibližně od 30 do 50 let klientova života. V tomto období jde především o růst a budování aktiv klienta. Úkolem poradce je pomáhat klientovi s pravidelnými investicemi do strategií zajišťujících růst a diverzifikaci portfolia. Zrychlení je možno uskutečnit pomocí finanční páky, tj. využitím dobrých dluhů. Rovněž je pozvolna vhodné začít s budováním pasivních příjmů.

 

 • Fáze třetí
  Tato fáze přichází v období, kdy klient začíná své portfolio připravovat na finanční nezávislost. Obvykle nastává v období od 50 do 60 let. Hlavním úkolem, se kterým by měl poradce umět pomoci, je vybudování pasivních příjmů (příjmy nezávislé na práci klienta - úroky, kupóny z dluhopisů, dividendy z akcií, nájemné z nemovitostí, tantiémy, autorské honoráře a další). Jde o transformaci růstově nastavených portfolií do strategií poskytujících pravidelný peněžní příjem. Tento pasivní příjem by měl být vhodně diverzifikován a dalším klíčovým úkolem pro toto období je zavedení principů wealth protection, tj. ochranu bohatství, které klient vybudoval.

Celý finanční život portfolia se dá shrnout do tří krátkých vět:

 1. Stanovit si finanční cíle, analyzovat zdroje, nastavit ochranu majetku a příjmů.
 2. Budovat majetek.
 3. Transformovat portfolio tak, aby poskytovalo pasivní příjmy a wealth protection.

 

E-mail: info@finfocus.cz

 

Další články osobních financí

Rozdíly mezi finančními poradci a obchodními zástupci - Obchodní zástupci hledají klienta především pro produkt. Jsou to lovci klientů, Vás. Mají nízkou morálku, zajímá je především plnění prodejních cílů pro jednotlivé produkty. Těží z informační asymetrie, tedy nedostatku informací u klientů...
Přejdi na celý článek >>

 

Jak vést své děti k odpovědnému zacházení s penězi? - Děti by se měly od mala dozvídat o existenci peněz a jejich použití. V jejich předškolním věku je můžete učit hrou. Stačí si doma vytvořit obchod, vyrobit dětské peníze, a pak už jen dětem vysvětlit, na jakém principu funguje směna zboží a peněz....
Přejdi na celý článek >>

 

4 typy finančních příjmů - Více než 80% lidí po celém světě, jsou zvyklí na zdroj příjmů známý jako aktivní příjem. Je omezen určitým počtem odpracovaných hodin v měsíci a zajišťuje pouze příjem při práci. Jinými slovy, když přestanete pracovat, zastaví se. Příjem je tedy omezen časem - věkem. Vyměňujete čas za peníze a nemáte možnost ovlivnit daň z příjmů...
Přejdi na celý článek >>

3 fáze finančního života - První fázi bychom mohli vymezit založením vlastní rodiny a oddělením klientova rozpočtu od rozpočtu rodičů, dochází k ní orientačně mezi 25 až 30 lety. Z pohledu financí jde zejména o stanovení finančních cílů, analýzu finančních zdrojů...
Přejdi na celý článek >>Co byste měli vědět o svém finančním poradci?!
 - Již máte finančního poradce nebo o něm teprve uvažujete? Správný finanční poradce je důvěryhodný a dlouhodobý partner na cestě Vaším životem, proto jeho výběr nepodceňujte. Máme pro Vás několik tipů jak si poradce prověřit než s ním začnete spolupracovat...Přejdi na celý článek >>

 

Druhy pasivních příjmů - Bez malé změny myšlení se nám bude tento pojem jevit jako něco na co v životě nedosáhneme. Je to obrovský omyl a opak je pravdou. Není zcela náhodou, že lidé obecně o financích moc nevědí i když si asi myslí opak. Neberte to nijak osobně, ale ono není ani divu, neboť na školách se to nevyučuje. Čtení, psaní, počítání....to je základ. Ve skutečnosti se ale primárně setkáváme...Přejdi na celý článek >>